personeels en salaris administratie

PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE


Een goede personeels- en salarisadministratie voeren is niet eenvoudig. Wij adviseren en ondersteunen u op alle gebieden waar u als werkgever met uw personeel mee te maken heeft. Van advies op het gebied van sociale verzekeringen en loonbelasting tot een volledige loonstrook die elke maand op tijd binnen is.Salarisadministratie

Wij kennen u en uw bedrijf en verdiepen ons in de specifieke behoeften die aansluiten bij uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan actuele regelingen en CAO’s. Wij ondersteunen u bij het voeren van uw administratie en waar nodig staan wij u bij met praktische adviezen. Uiteraard zijn wij altijd op de hoogte van de continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, CAO’s en arbeidsrecht. Salarisadministratie bestaat onder andere uit:

• Loonkostenberekeningen
• Ziek- en herstelmeldingen
• Verzorgen van salarisstroken en loonaangiften
• Het muteren van individuele gegevensPersoneelsadministratie

Zowel u als werkgever, maar ook uw werknemer(s), hebben allerlei rechten en plichten. Deze liggen vast in documenten zoals arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en functie-omschrijvingen. Van de globale lijnen op het gebied van wet- en regelgeving bent u vast op de hoogte en wij vullen u hier graag in aan. Wij beschikken over een gedegen en up-to-date kennis van bepalingen, regels en voorschriften op verschillende terreinen. De beloningsvoorwaarden en emolumenten wilt u vastleggen in heldere arbeidsvoorwaarden en regelingen. En u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, juist in conflictsituaties. Ook hebt u als ondernemer behoefte aan management informatie op het gebied van personeel. Wij adviseren en ondersteunen op het gebied van:

• Arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsovereenkomsten
• Personeelsreglementen
• Arbeidsongeschiktheid / ziekteverzuim
• Ontslagrecht
• Fiscaal en arbeidsjuridisch advies
• Beloningsmogelijkheden
• Het maken van pro forma berekeningen.